De 1 + 1 = 3
Methode

Door middel van judo naar
sociaal sterke kinderen en
klassen.

 

BEKIJK PRODUCT
De 1 + 1 = 3
Studiedag

Eén taal, één aanpak voor
het gehele schoolteam.
 

 

BEKIJK PRODUCT
1 + 1 = 3
Sport

Winnen,
zelfs als je verliest.
 

 

BEKIJK PRODUCT
Leren Leren
Methode

Ontdek je voorkeuren,
maak leren efficiënter
en beter. Voor PO en VO.

 

BEKIJK PRODUCT
Leren Leren
Studiedag

Welke invloed heeft mijn
manier van leren op mijn
stijl van lesgeven?

 

BEKIJK PRODUCT
Leren Leren
Privé

Het leerprofiel van
mijn kind, vertaalt
naar de praktijk.

 

BEKIJK PRODUCT

De basis van het concept is deze formule

P - B = Pr

Als je al je talenten kunt benutten is je prestatie (Pr) gelijk aan je potentie (P).

Helaas lukt dat niet altijd omdat er belemmeringen (B) een rol spelen.

Move a-Head richt zich op het omgaan met belemmeringen.

 

LEES MEER

Maar hoe?

 

Maar hoe pakken we de B’s, de belemmeringen aan? Hoe leren we makkelijker, sneller en beter met de B’s om te gaan?

 

Ons uitgangspunt is dat dat denken en doen altijd met elkaar verbonden zijn. Denken stimuleert bewegen en andersom! De (neuro)wetenschap stapelt op dit moment bewijs op bewijs. Dit inzicht vertalen wij al sinds 2008 naar de praktijk.

 

We integreren bewegen en leren. Zetten bewegen in als doel, maar veel meer nog als middel en gebruiken daarbij de meest recente kennis over het brein. Elk brein is anders, elk mens is anders. Uitgaan van de praktijk betekent dan ook omgaan met individuele verschillen, zowel bij leerling als docent/coach.

 

LEES MEER

Maar werkt het?

Toen we in 2009 met 1 groepje begonnen konden we niet bevroeden dat we nu met zoveel producten op zoveel plekken werken.
Waar we nu staan? Een kleine greep ...

2
Aantal productlijnen

 

9.3
Gemiddeld cijfer van de leerlingen

 

605
Aantal groepen

 

15.425
Aantal leerlingen

 

Wat zijn de reacties?

Wij kunnen wel zeggen dat wij er in geloven, maar de mening van anderen is objectiever.
In de vele gesprekken kwam er veel positieve feedback, maar ook punten van aandacht.
Daar doen we wat mee of hebben dat al gedaan. Ook wij proberen voor de maximale prestatie te gaan.

 

ENKELE REFERENTIES

 

 

"Move a-Head probeert kennis over hoe kinderen leren op een praktische manier
toe te passen in het onderwijs".

 

Huib Tabbers

Onderwijspsycholoog Instituut voor Psychologie, EUR

"Ook als topsporter moet je mentale belemmeringen overwinnen.
Met Move a-Head wordt hier op een positieve manier aan gewerkt".

 

Marhinde Verkerk

Topsporter en Wereldkampioen Judo

"Dit moeten jullie op alle scholen in Nederland doen!"

 

Claudia

Leerling 1+1=3

"Je merkt dat kinderen nu bewuster met leren bezig zijn,
ze snappen het belang van bewegen".

 

Jeanet Bossche

Leerkracht Plusgroep

"Voor Handelingsgericht werken heb je handvatten nodig.
Move a-Head helpt om de onderwijsbehoefte per kind in te vullen op basis van de vraag "hoe leert dit kind?".

 

Jan Veenker

Bovenschools directeur

Move a-HeadLINES

Social Media